Vi søker ekte mennesker!

Vi søker ekte mennesker som bryr seg om de rundt seg!

Det viktigste for oss som parti, er stor variasjon blant våre politikere.
Vårt mål er å endre samfunnet slik at politikken foregår i lokalområdet.
Dette oppnår vi ved å fjerne statlig, fylkeskommunal og kommunalt byråkrati, samtidig med at makten blir delegert til lokaldemokratiet.

Vi ønsker at man på nasjonalt nivå, kun skal ha ansvar for menneskerettigheter, miljøvern og rikets sikkerhet. Alt annet vil man få ansvar for på lokalt nivå, i forbindelse med at man går over til frihandel hvor alle produkter og tjenester kan produseres og ytes uten nasjonalt regelverk.

NYTT POLITISK STYRINGSSYSTEM

Systemet bygger på at man oppretter høyavanserte verksteder som landets innbyggere er medlemmer av. (Gjør Det Selv verksteder)
Disse opptrer som interesseorgan og har ansvaret for den sosiale sikkerheten til sine medlemmer. Man kan omtale dette som en ny type form for velforening som tar seg av lokalområdet, men det er noen skiller.

Et av disse skillene går på at man kan fritt starte et eget GDS verksted og ta inn medlemmer.
Videre kan man fritt kjøpe inn sosiale tjenester fra andre GDS verksteder, privat personer eller bedrifter. Slik sørger man for å dekke alle de sosiale tjenestene som medlemmene har krav på, samtidig med at man yter de særfordeler man ønsker som “lokalpolitiker”.

Med andre ord er det entusiaster, kunstnere, sykepleiere, sportsentusiaster og alle andre som ønsker å sette sitt særpreg på lokalpolitikken. Lokalt kan man starte en form for et veldedig GDS verksted, som yter de fordelene man ønsker å gi sine medlemmer eller beboere.

Vårt mål er å gi dere frie rammer til å modellere lokalsamfunnet og tilrettelegge for at likesinnede har perfekte forhold. Som basis for dette ligger automatisk produksjon av biomasse som stammer hvert enkelt medlem. Dere drifter dette i fellesskap og passer på hverandre slik at alle har det best mulig.

FORSKJELLIGE NIVÅER

Man vil operere med forskjellige nivåer og myndighetsområder.
I dette ligger det at det innenfor et logisk sammenhengende område, dannes et lokaldemokrati som setter føring for bebyggelse og næringsaktivitet. Dette erstatter kommunalt styre, og ansvar delegeres ned til innbyggere i de enkelte tettsteder.

For å balansere dette, vil det være nasjonale retningslinjer for utbygging i ubebygde områder, herunder markagrenser som settes rundt lokalområdene. Det vil også være klare nasjonale regler for bygging i strandsone og områder som har behov for særskilt vern.

Innen et lokalområdet står man fritt til å etablere så mange GDS verksteder man ønsker, men det optimale vil være at man lager et godt lokalt fellesskap og forsøker å ha mest mulig stordriftsfordeler. Likevel settes det ikke nasjonal regelføring for annet enn sosial sikkerhet til medlemmene. 

Dette betyr at man står fritt til å gjøre de endringer man ønsker i et lite lokalsamfunn.
Videre er det fri konkurranse innen et område, så er man ikke fornøyd med driften ved GDS verkstedet man er medlem, kan man bryte ut og få med seg andre som ønsker de samme endringene. Biomasseproduksjonen tar hver enkelt med seg.

Man har således konkurranseutsatt de sosiale tjenestene og sikkerheten på det frie markedet. Lokalpolitikk er en del av den frie konkurransen og sørger for høy standard!

VISJONÆRER

Vi ønsker derfor at alle som er visjonære og ønsker lokale endringer for å få et bedre nærområde, blir med oss og utvikler konseptet.

Bli medlem og ta styringen over fremtiden. Vi jobber sammen for å sørge for at byråkrati blir erstattet med sterkt lokalt samhold, som legger til rette for gode oppvekstsvilkår og glede for alle!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *