1000 milliarder for å få slutt på flyktningkriser

FLYKTNING KRISER

Det er en rekke pågående flyktningkriser i verden.
Det vi ønsker er å få på plass ordninger med land som har landområder uten produktivitet i varme strøk, til å stille områder tilgjengelig for produksjon av soltårn ved bruk av flyktninger.

Også kriserammede i egne land skal få hjelp.

Dette vil være et humanitært arbeide hvor man går inn med et stort støtteapparat for å hjelpe flyktningene på alle områder så de kommer seg over krisen de er i.

Produksjon vil igangsettes i flyktningleirer. Målet er at de skal bli produktive og lære alt som trengs for å drive egne GDS verksteder i sine hjem områder. I dette ligger det også at de skal få alt de trenger av materialer for å produsere utstyret de trenger, slik at det er mulig å returnere til områdene de kom fra.

Det man gjør er å sette opp flyktningleirer i f.eks Sahara og starter med utvikling av området slik at det blir beboelig. Arbeidsføre flyktninger får være med i arbeidet på å bygge opp områdene. I stedet for å være et problem, bidrar de for å få bygget opp produksjonsanlegg som vil hjelpe hele verden.

1000 MILLIARDER TIL HUMANITÆRT ARBEIDE KNYTTET TIL SOLTÅRN

For oss som parti er dette viktig og vi ønsker derfor å stille betydelige midler tilgjengelig til humanitært arbeide knyttet til stiftelsen for soltårn. Et tilsvarende beløp på 1000 milliarder avsettes derfor til å kunne benyttes på humanitære prosjekter i forbindelse med oppbygning av soltårn rundt om kring i verden.

Beløpet på 1000 milliarder skal benyttes for å kjøpe råvarer, mat, medisin, hjelpeapparat og produksjonsutstyr for å igangsette flyktningleirene og starte GDS verkstedene i disse.

Utvikling av soltårn og annen teknologi til GDS verksteder skal gjøres parallelt. Det betyr at utviklingen innen det GDS verksteder kan produsere med egne datafiler, utvikles både i Norge og i flyktningleirer som opprettes.

Tidligere er det nevnt Sahara, men også ørkenområder i USA og varme strøk i Afrika, Østen, Sør-og Mellom Amerika, Midtøsten, sør Europa, med mer, er høyaktuelle med tanke på utviklingsprosjekter av denne type hvor sol utnyttes til global energiproduksjon og flyktninghjelp.

Når de en dag kan flytte hjem til sine respektive hjemsteder for å starte GDS verksteder der, har de også gratis bioreaktorer og drar nytte av aluminium produksjonen fra anleggene de har vært med å starte i ørkenområder. Med andre ord lager de sin fremtidige energi mens de er på flukt, og kan vende hjem med velstand.

På denne måten stanser man all nød i hele verden og får en slutt på sult og flyktning katastrofer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *