GJØR DET SELV VERKSTEDER

Vi ønsker å sette ned et panel med eksperter for å vurdere oppkjøp av bedrifter som gjør at man raskt kan ha høy-avanserte
Gjør Det Selv verksteder over hele landet.

Veldedige foretak kan benytte alle patenter uten å betale lisens!

Verkstedene skal drives veldedig, slik at man ikke trenger å følge patent og lisens regelverket.
Målet er å sørge for at man kan produsere alt av produkter lokalt over hele landet.
Vi ønsker derfor å gi folket produksjons utstyret og datafiler som trengs for automatisk produksjon med roboter, 3D printere og annet produksjonsutstyr.

Dagens teknologi åpner for at alt kan produseres i små kvanta ved bruk av 3D printing og robot som styres med datafiler som kan deles. Ved hjelp av kun få maskiner, kan man produsere et enormt spekter av maskiner, verktøy, deler og produkter.

Dette åpner for at man enklere kan kan lage små selvforsynte lokalsamfunn hvor man deler hverdagen med andre som har de samme verdier og interesser. Ved effektiv bruk av automatisering kan det aller meste gjøres uten arbeidskraft og sørger for at tid kan benyttes til til familie og interesser. Familier blir mer knyttet sammen, som følge av at et lavere stressnivå fører til at man har kvalitets tid sammen.

Man kan i dag printe ut deler av metall, plast, glass, leire, porselen og en rekke andre materialer ved hjelp av datafiler.

Ved å kombinere dette med robot armer kan man ha små verksteder som er i stand til å produsere alt av maskiner og utstyr som trengs til små lokale produksjonsanlegg.

Dette åpner for at man enkelt kan sette opp små lokale bedrifter som kan produsere høyteknologisk utstyr av lokale råvarer.

GJØR DET SELV ENERGIPRODUKSJON

GDS verkstedene skal hjelpe lokalsamfunnene med energiproduksjon ved hjelp av bioreaktorer.

Målet er at energiproduksjonen skal eies av alle innbyggere, mens bedrifter må kjøpe energien av folket.

Dette gjør slik at man kan ha et samfunn uten skatter, avgifter og politikere.

Energien vil bestå av miljøvennlig energi som ikke skader naturen, men heller hjelper naturen tilbake til det opprinnelige.

Vi vil derfor ha fokus på å bygge opp GDS verksteder over hele landet, slik at alle kan starte innen de yrkene de selv ønsker. Samtidig investeres det i drivhus og bioreaktorer for algeproduksjon.

Oljefondet vil benyttes slik at alle i Norge eier sitt eget produksjonsutstyr for å produsere tilsvarende energimengde som produseres nasjonalt per dags dato. Dette betyr at bedriftsmarkedet må kjøpe energien av folket, slik at alle har lik borgerlønn og således en lik sosial sikkerhet.

Samtidig vil lokale GDS verksteder utstyres med det utstyret som lokalsamfunnet ønsker.
Har man 3D printere for metall, plast, osv, tilsluttet et samlebånd med robot armer og annet verkstedutstyr, kan alt produseres ved hjelp av datafiler på et lite verksted.

Datafilene for produksjon vil vi bistå med, slik at alle har tilgang til å starte lokale bedrifter. Fordelen er at kravet til kompetanse endres, samtidig med at produksjonslokalene kan være små.

INNKJØP AV PRODUKSJONSUTSTYR

I tilknytning til pensjonsfondet utlandet, vil vi sette ned et ekspert panelet som skal se på oppkjøp av bedrifter. Målet er maskiner, utstyr og kompetanse, for å sørge for at alt skal kunne produseres lokalt.

Dette betyr at utstyret vil gis til lokalsamfunnene over hele landet, og bygger opp Norge slik at vi kan produsere alt av høyteknologisk utstyr selv med lokale resurser og egenprodusert bioenergi!

Selskaper som er små og har maskineri og kompetanse vil være målet, mens man styrer unna de store som sitter på patenter og lisensrettigheter. Målet vil være å sørge for at alt av produkter kan produseres ved GDS verksteder.

Verkstedene blir drevet så man ikke trenger å forholde seg til patenter og andre former for beskyttelse. Lokalsamfunnet får da utstyr slik at de kan lage produksjonsutstyr og alt som lokalbefolkningen ønsker seg.

LOKALDEMOKRATI

Lokalt selvstyre gis, slik at man lokalt skal bestemme utviklingen for sitt bo området med tanke på næringsaktivitet.

Strategisk vil vi fokusere på all teknologi som gjør at man er selvforsynt i lokalsamfunnet. Målet er derfor å gjøre så alle i Norge kan starte lokal automatisk produksjon av:

-Hovedkort og andre trykte kretser
-CPU, GPU og andre type prosessorer
-Minnebrikker
-LCD og andre type skjermer
-SSD harddisker
-Foto optikk og sensorer
-Sensorer til automatisering
-El motorer til roboter og annen automatisering
-Fiberoptikk
-Polymere
-Elektrolyse av mineraler, gasser og kjemikalier
-Karbonfiber
-Kjemi utstyr
-Alge produksjonsutstyr
-Verktøy og utstyr i metall og andre materialer
-Matproduksjonsutstyr
-Tekstiler
Osv.

At oljefondet benyttes for å kjøpe bedrifter som har utstyr og kompetanse for å lage slikt produksjonsutstyr, vil gjøre det enklere og raskere å få høy-avanserte GDS verksteder.
Lokale verksteder som gir alle høy levestandard!

Alle som ønsker seg fred i hele verden og en verden uten fattigdom og nød, bør stille opp og bidra til dette!

Vi mener dette er den beste løsningen for å tilrettelegge verden slik at man ikke har behov for ledere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *