KONTROLL OVER DRIVHUSEFFEKTEN

Siden 1700-tallet har industrialderen ført til at det er 45% mer CO2 i atmosfære.
Dette fører til økt temperatur over hele kloden, da CO2 er en drivhusgass.
Norge har bidratt til drivhuseffekten ved å pumpe ut olje som har skadet verden.

ALGER FOR Å REVERSERE SKADENE

For at alger skal gro, trenger de vann, CO2, nitrogen, mineraler, lys og varme.
CO2 består av et karbon atom og 2 oksygen atom. Det frigis med andre ord 2 oksygen atomer når alger tar til seg et CO2 molekyl og benytter karbon atomet som byggemateriale.

Algene kan benyttes til produksjon av olje, etanol, med mer.
Oljen fra petroleum industrien har kommet fra alger og andre organiske materialer som ble fanget opp i bakken for millioner av år siden. Ved å produsere alger hvor man tilfører CO2 fra atmosfæren, reverseres drivhuseffekt.

Det betyr at luften renses og at man reverserer CO2 forurensningen fra olje, kull og gass alderen ved å produsere alger. For byer vil luftkvaliteten økes om takene er dekket med bioreaktorer.

For å ta vare på alle mineralene som trengs for å opprettholde liv, må algene demineraliseres før bruk. Mineralene som er i algene må med andre ord tas ut, slik at det kan benyttes til ny produksjon av alger eller til annen mat produksjon.

Det mest hensiktsmessig er å omgjøre algene til demineralisert olje eller etanol. Med andre ord biodiesel og bioetanol/E85/E100. Dette kan igjen benyttes til plast eller andre petroleumsprodukter hvor man normalt har benyttet olje fra petroleum industrien.

Ved å opparbeide store lagre med olje/etanol, vil man kunne regulerer jordens atmosfære.
Vi kan benytte tanker til lagring og eventuelt benytte karbonet til andre produkter som kapsler karbonet inne. Med kjemi kan man lage bygg elementer og andre produkter som også kan stenge karbonet inne, slik at det ikke lenger skaper luftforurensning eller er i flytende form.

UBEGRENSET MED ENERGI

Man har egentlig ubegrenset med energi ved bruk av bioreaktorer.
Ved å kapsle inn CO2 i bygningsmaterialer, kan man reversere drivhuseffekten.
Man kan således senke drivhuseffekten ved å redusere CO2 nivået i atmosfæren, og så benytte atmosfæren som et batteri.

Når energien benyttes til produksjon, kan CO2 føres direkte inn i alge- eller mat produksjon.
At man får en alge produksjon som er så stor at man kan reversere drivhuseffekten er viktig.

Dette er et eksempel på hvordan noe negativt for menneskeheten, egentlig kan hjelpe mennesket videre. At vi har beriket oss på bekostning av planeten, fører til at man kan ha ubegrenset med energi over hele kloden.

Alt som trengs er bioreaktorer i tilknytting til alle hjem og spredt over hele kloden. Byer bør ha bioreaktorer på alle tak for å redusere lokal forurensning så det blir bedre miljø i byene.

SOLTÅRN
FASE 1

Norge sitter på høy kompetanse fra blant annet oljeindustrien.
Denne kompetansen kan man benytte til utvikling av miljøvennlig og fornybar energi.

Rundt i verden har man startet å lage sol tårn som benytter sollys for å produsere energi på forskjellige måter. En teknikk er å smelte salt så det blir flytende, og så benytte dette til strømproduksjon ved hjelp av vann og dampturbiner. Slik kan solen også gi strøm om natten, da solvarmen lagres i det flytende saltet frem til strømmen trengs.

På bildet ser man Sierra Sun Tower fra Lancaster i California.

Dette er har en årlig produksjon på
540 Mwh.

Ved ekvator og områdene Sahara ligger i, regner man med at solen yter 2-3 mega watt energi pr kvadratmeter i året. Soltårn får reflektert denne energien til seg fra områdene rundt ved hjelp av speiler. Dette gjør så man får enorme mengder solvarme pr tårn.

Vi ønsker å gå i dialog med land i Sahara området i forbindelse med utbygging av soltårn.
Sanden i Sahara består av 98% quarts som er hovedbestanden til glass.
Dette er hovedproduktet til speiler, drivhus og bioreaktorer.

GJØR DET SELV VERKSTEDER SOM UHJELP VED DEMOKRATISERING

Ved å tilby at vi bygger opp landene slik at landets innbyggere har GDS verksteder, mot å kunne opprette soltårn i ubebodde ørkenområder, blir det en vinn vinn situasjon for både de og oss.

Deres innbygger kan da få GDS verksteder hvor de kan produsere det samme som vi kan gjøre i lokalsamfunnene i Norge, samtidig med at de får ubegrenset med energi.

Forutsetningen ligger i at deres egen befolkning skal følge tilsvarende prinsipp for statsstyre, ved at makten ligger hos folket og at folket eier energien fra biomasse. Solenergien som hentes fra soltårnene skal være universell og fordeles til alle i hele verden. Forutsetningen ligger i at man deltar i GDS systemet og at landene har tilsvarende politisk styre. Med andre ord at makten ligger hos folket og at alle i viktige posisjoner for landet har høy målbar empati ved bruk av fMRI testing.

PRODUKSJON AV BIOREAKTORER OG SPEILER MED SOLLYS

Glassproduksjon ved hjelp av soltårn finnes ikke fra før, og vil kreve både penger og kompetanse. Oppføres det et slikt soltårn som kan produsere glass, vil dette kunne lage speilene til flere slike soltårn i området. Mengden med sand som man finner i Sahara er så enorm at man vil kunne utruste hele verden med bioreakorer i glass, samt vinduer til drivhus.

Å raffinere glasset slik at 98% av sanden blir til glass er lite hensiktsmessig.
Slagget kan benyttes for å lage nye tårn eller andre bygningskonstruksjoner som trengs i området. I stedet for betong benytter man derfor elementer produsert av glass slagg.

Ved å sørge for helautomatisk prosesser blir kostnaden til drift minimal i det lange løp.
Store glass produsenter har normalt få ansatte som sitter i et kontrollrom, da alt går automatisk på et samlebånd av flytende tinn og så over i kappe og pakkemaskiner.

Kompetansen man har fra blant annet oljeindustrien kunne benyttes for å hel automatisere slike anlegg, slik at det normale vedlikeholdet gjøres av seg selv, samtidig med at speiler, vinduer, bioreaktorer og annet glass til f.eks lab bruk, produseres på egenhånd.

FORTSETTELSE: SOLTÅRN FASE 2 – ENERGIKRETSLØP MED ALUMINIUM

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *