SOLTÅRN FASE 2 – ENERGIKRETSLØP MED ALUMINIUM

FASE 2
ENERGIKRETSLØP MED ALUMINIUM

Når man har dekket verdens behov for glass til bioreaktorer og drivhus, kan produksjonen legges til fase 2, hvor man man smelter aluminium dioksid om til aluminium ved de samme soltårnene.

1 kg aluminium gir ca ca 14 KWh med energi.
Med elektrolyse får man ut ca 7 KWh med strøm, resten forsvinner i varme som eventuelt kan brukes til produksjon eller varme hus og bygninger.

Ved elektrolyse av aluminium er avfallstoffene aluminium dioksid og varmt vann når man tar ut energien fra hydrogenet i vannet. 1 liter vann inneholder 111,11 gram hydrogen som er ca 4,3 Kwh.

Til sammenlikning veier et Tesla batteri på 85 Kwh hele 540 kg.
Med andre ord har et Tesla batteri under 0,2 Kwh pr kg.
Potensialet i aluminium er med andre ord langt høyere.

En rull med aluminium på 10 kg, vil gi 70 Kwh med strøm. Vann kan man fylle over alt og det er ikke behov for å fylle 530 liter. Dette betyr at man får en lettere bil og man trenger ikke bygge ut strømnettet. Med små soltårn kan man også smelte om aluminium dioksid til aluminium i Norge.

Varmen fra elektrolysen gjør at norske vintre ikke er et problem og bilen kan gi strøm og varme til huset om vinteren.

SOLTÅRN KAN PRODUSERE ALUMINIUM UTEN FORURENSNING

Dersom man benytter soltårn og smelter aluminium dioksid ved 2050 grader celsius, produseres aluminium uten karbon. Det er med andre ord ingen forurensning i form av CO2, og gjør at man ikke forurenser slik aluminium industrien normalt sett gjør det i dag.

Benyttes dette som en ekstra energi kilde, vil man kunne få dekket hele verdens energibehov uten å forurense eller beslaglegge for store områder som er egnet for mennesker og dyr.

Det finnes i dag soltårn anlegg som yter 650 GWh pr år. Forsiktig beregnet kan man regne 30 000 tonn aluminium pr år med et slikt anlegg. For å dekke hele Norges strømforbruk pr dags dato, ville man trengt ca 200 slike anlegg.

Store byer kan sende aluminium dioksid til ørkenområdene og få aluminium tilbake.
Man har her et helt klimanøytralt kretsløp som kan sørge for full stans av forurensning i hele verden og man slipper farene som er ved atomkraft.

For båter og skip har man den fordelen at havet har ubegrenset med vann. Man trenger derfor ikke bringe vannet med seg slik man vil måtte gjøre i en bil eller et fly.

Det trengs en del forskning på området, men det er mange lovende alternativer som man kan la norsk kompetanse jobbe med.

Biler, fly og droner kan drives med aluminium støv og vann for å frigjøre hydrogenet i stede for elektrolyse. Dette vil trenge litt forskning med bakgrunn i eksplosjonsfaren, men teknisk er det ikke vanskelig med dagens teknologi. Fordelen er at man da får over 7 kwh energi pr kg aluminium.

Vi ønsker jo et høy avansert samfunn uten forurensninger.
Teknologi slik som dette kan gi oss begge deler!

VAKUUM SOLTÅRN – FASE 3

Varme beveger seg ikke i vakuum, da fravær av gasser gjør at varmen ikke kan forplante seg i stor grad.

Elementet hvor aluminium blir smeltet i et soltårn, kan kapsles inn med glass slik at man kan danne et vakuum rundt elementet. All sol energien som treffer tårnet vil derfor kunne bli nyttiggjort til energi produksjon, da tårnet ikke har varmeutstråling i stor grad. Tungstenkarbid kan være egnet som element, da denne legeringen er sort og kan håndtere temperaturer på over 2900 grader celsius.

Karbon er også en mulighet når man opererer i vakuum, da karbon uten oksygen tåler over 5000 grader og kan lede varmen til forskjellige ordninger for strøm produksjon.

Vakuumet sørger for at varmen forblir i soltårnet eller ført ned i et underjordisk anlegg som nyttiggjør seg varmen til energiproduksjon. Dette gjør slik at området rundt soltårnet blir kjøligere.

SAHARA OG ANDRE ØRKNER KAN BLI DYRKBARE

I Sahara kan man på denne måten gjøre områder dyrkbar og beboelig for mennesker og dyr.
I tillegg vil man kunne produsere all energi som kloden trenger.

Global oppvarming sørger for at luftstrømmene som kommer fra Sahara regionen blir varmere og fører til at orkanene som treffer Amerika er kraftigere enn tidligere.
Ved å sørge for at store områder av Sahara blir dekket av soltårn som benytter varmen til energiproduksjon i lukkede prosesser, kan man bidra til å redusere kraften i Orkaner som bygges opp i Atlanterhavet.

Dette vil også normalisere været i Norge, da orkaner ofte ender opp som stormer her i nord.
Samtidig vil teknologi slik som dette kunne sørge for å dekke hele verdens behovet for energi.
Norge har i årevis pumpet opp olje og beriket seg på bekostning av planetens ozonlag.

SLUTT PÅ KRIG, FATTIGDOM OG ELLENDIGHET

Om vi kunne gitt en slik teknologi tilbake til verden og sørget for at alt av energi ble fordelt slik at det ikke er nød, matmangel eller fattigdom, ville vi ha gjort opp for skadene vi har gjort.

Alt av kriger oppstår normalt som følge av nød og elendighet, da det skaper problemer for samfunnene og gjør det mulig å oppildne befolkningen til å gå til krig.

Dersom all energien ble fordelt til GDS verksteder som støtter lokalbefolkning rundt om, vil verden komme i harmoni da alle kan utfolde seg i sine interesser.

Fra mitt ståsted er det slik teknologi man bør benytte det norske oljefondet på å utvikle og sette i drift. Det finnes ikke noe bedre langsiktige formål enn dette. Energien som tas ut kan også drifte store data anlegg som benyttes for forskning på medisin og alt annet som er viktig for et høyteknologisk samfunn. Man kan ha en overflod som gjør at ingen er i nød.

ANSVARLIGHET

Å la et land eller bedriftseiere få tjene penger på sånt som dette, lager bare maktproblemer.
Norge må derfor være ansvarlig nok til å sørge for at verdens befolkning får makten som ligger i energien, ved at det fordeles på en ansvarlig måte til selvstendige GDS verksteder over hele kloden.

En stiftelse som kun har som formål å besørge at alle i verden har energien de trenger fra teknologi som sol tårn og bioreaktorer, vil kunne ha denne oppgaven. GDS verkstedene vil kunne få aluminium, glass til bioreaktorer og drivhus ut fra antall personer som hører til verkstedet.

Man kan heller ha et lovverk som pålegger bedrifter å kjøpe energi av befolkningen.

Ved at energien gis til hver innbygger og ikke bedrifter, er det folket som sitter med makten.
Dette sørger for at man ikke trenger skattesystemer, da folket heller selger energi hver måned og har gjentakende inndekt hele livet. På den måten sikrer man velferden til alle over hele kloden, samtidig med at man slipper regnskap, toll og avgifter, da lokale GDS verkstedene sørger for alle velferdsbehov i stede for statsapparatene. Trenger man høyere velferd, skrus energiprisen opp lokalt. Lokaldemokratiet sørger slik for at alle får de tjenester man trenger der man bor.

Aluminium syklusen kan også benyttes til forskning.
Datasentre produserer mye varme og kan varme boliger og produksjonsanlegg i kaldere strøk. Datasentre kan plasseres strategisk for å benytte overskuddsvarme til oppvarming i kalde områder, samtidig med at  vakuum soltårn kjøler ned ekvator. Dette vil være en god måte å forvalte energien på for hele verden.

Dette fordrer at energien benyttes til forskning og ikke misbrukes slik som til krypto valuta produksjon. Verden bør finne bedre betalingsformer som godt kan benytte elementer fra krypto valuta, men generering av pengeenheten bør ikke være et sløs av resurser i kombinasjon med spekulasjons objekt.

Norge kan gå i bresjen for en utvikling hvor soltårn og bioreaktorer sørger for all energien som verden trenger. Vi har både kapitalen og kompetansen til å sette et slikt prosjekt i gang.
Går vi inn for dette, vil man raskt kunne endre verden til en oase hvor alle har dekket sine behov og man kan utfolde seg innen sine interesser.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *