PARTIET FOR DE GODE

Vårt mål er å legge til rette for at jorden skal bli som Eden.

Filosofien som ligger bak har derfor gått rundt hvordan man kan endre dagens kaotiske samfunn, til et samfunn med samhold og glede.

En viktig del av filosofien går på religion og hvordan de benyttes av kyniske personer i et maktspill. Et stort problem er at personer som ikke er gode, sier de er religiøse og benytter religion for å kontrollere folkemasser. 

Dette maktspillet føres i alle religioner og setter religionene opp mot hverandre.
Budskapet for de fleste religioner er ren godhet og det å lære å bli helt god.
Propaganda setter gode religioner opp mot hverandre. 

Det er derfor på tide at alle som er gode går sammen og jobber for det gode uten å støtte seg på sin religion. Til syvende og sist er det hva vi selv gjør, som avgjør om vi er gode!

Det viktigste er å støtte opp rundt familiene slik at alle får en god oppvekst.

Vi ønsker en slutt på kynismen som råder i dagens samfunn. Norge har over 10 000 milliarder, men styres slik at det blir høy kriminalitet.

Vi ønsker derfor en styrking av det sosiale ved å automatisere landet slik at behovet for arbeid går ned. Fremfor å ha pengene i oljefondet, ønsker vi å investere i bioenergi som skal eies av folket.

Vi ønsker  å sette opp avanserte verksteder i lokalområdet, slik at folket kan bli selvforsynt!
Ved å være selvforsynt, er man ikke påvirket av valuta og børs urolighet.

 

FREMTIDEN LIGGER I BIOENERGI OG ROBOTER

I dagens samfunn er det eliten som styrer.
Skadene dette påfører befolkningen er enorme, når man ser på all undertrykkelse som egentlig skjer i samfunnet.

For å snur trenden hvor rike blir rikere og flere og flere blir fattige, må man gå sammen om de verdier som virkelig betyr noe for mennesket!

Det vi ønsker er at alle skal ha all energien som trengs for å lage et godt samfunn!
Samtidig ønsker vi å sørge for at teknologien er tilgjengelig for alle.
Målet er at roboter og maskiner jobber for oss i et system uten skatter, avgifter, byråkrati og politiske maktspill.

Om kun store selskaper sitter på robot teknologien, vil velstand kun bli forbeholdt eliten.
Alle andre blir presset ut da man ikke kan produsere eller tilby tjenester til konkurransedyktige priser. Den sosiale sikkerheten vil forsvinne fra landenes velferdssystemer utvannes av skatteplanlegging. 

Vi vil derfor gå i gang med et åpent prosjekt hvor man viser hvordan utstyr og maskiner lages. Datafilene for å styre maskinene gis også ut som fri kildekode. Slik får man robot teknologi inn i alle lokalsamfunn og sørger for høy levestandard over hele kloden.

BIOENERGI OG SOLTÅRN KAN UTJEVNE DRIVHUSEFFEKTEN

Vi inviterer alle gode personer til å bli med på å bygge fundamentet for en verden i fred.
Ved å sørge for at mennesket har ubegrenset med energi, vil man få bort all nød og elendighet.

Har man ubegrenset med energi, kan man produsere all mat man ønsker.
Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i våre tanker rundt energiproduksjon med bioreaktorer og soltårn. Dette kan man lese om her: KONTROLL OVER DRIVHUSEFFEKTEN

 

FRIHANDEL ER FREMTIDEN

Frihandel uten noen former for hindre er fremtiden. Man beskytter mot svindel, uærlighet og miljøskader, men fjerner alle skatter, avgifter, lisenser, krav til utdannelse, og liknende.

ENERGI SOM BORGERLØNN NEDFELT I MENNESKERETTIGHETENE

Ved å sørge for at energien eies av folket og gis som borgerlønn, kan alle skatter og avgifter fjernes. Sosial sikkerhet kommer av energien som bedrifter er pålagt å kjøpe av folket.
Ved å forby bedrifter å produsere sin egen energi, vil folket være beskyttet mot markedsmakten bedrifter med robot teknologi har.

Retningen verden er på vei, er mot fattigdom og elendighet for alle de som ikke har penger investert i de store selskapene som utkonkurrerer alle næringer med robot og automatiseringsteknologi.

Sørger man for at menneskerettighetene krever at verdens energi er en menneskerett som skal fordeles likt, oppnår man sosial sikkerhet og likhet.

Partiet Gjør Det Selv ønsker å kjempe for en slik menneskerett, da det betyr at folket er beskyttet mot en fremtid hvor nasjonal sosial sikkerhet, forsvinner på grunn av kapitalisters skatteplanlegging.

Lokale veldedige Gjør Det Selv verksteder

Vår strategi bygger rundt opprettelse av lokale Gjør Det Selv verksteder, hvor all utvikling deles.

Kostnadene ved å endre verden slik vi ønsker, vil være enorme om man skal betale bedrifter for å gjøre jobben.

Vi ønsker derfor å investere i Gjør Det Selv verksteder.
Disse vil få utstyr til å produsere alt som trengs for å lage roboter og 3D printere.
Alt vil følge åpen kilde prinsippet, slik at alle står fritt til å kopiere.

Fokuset vil være rettet mot utstyr som gjør at man kan produsere bioenergi lokalt.
Man vil også rette seg inn på grønn kjemi, slik at alle råvarer kan produseres lokalt.

Et eksempel er bruk av elektroder for å utvinne aluminium av leire eller stein som granitt og feltspat. Teknologi som dette gjøres tilgjengelig som små enheter man kan få laget ved det lokale GDS verkstedet.

Grønn kjemi har kommet så langt at man automatisk kan lage en båt med alger og salt.
Bioenergien kommer fra alger som også kan benyttes for å lage karbonfiber, plast, epoxy, nylon, isopor og alt annet som ellers kommer fra olje og kull industrien.

Ved å rette seg mot produksjon av alger og foredling av dette automatisk, har man mulighet til å produsere alt lokalt! Kunnskapen gjøres tilgjengelig for alle, slik at det kan gjøres uten kompetanse eller forståelse av kjemi osv.

SLIK ØNSKER VI Å ØKE VELFERDEN SLIK AT MAN FÅR FRED OG FRIHET OVER HELE KLODEN.
VI HÅPER AT ALLE SOM ER GODE GÅR SAMMEN OM DETTE SOM FUNDAMENT TIL Å BYGGE VIDERE PÅ!
Ønsker du å bli med å gi makten til folket, ønsker vi deg velkommen!

For å kunne bli godkjent som et politisk parti trenger vi 5000 underskrifter.
Bli med å jobbe for alles beste, ved å engasjere deg i vårt arbeide.

Sammen kan vi endre politikken på en god måte, slik at folket får sosial sikkerhet, fred og frihet i all fremtid!

Signer og bli med oss inn i fremtiden!
GI OSS DIN STEMME HOS UNDERSKRIFT.NO

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *