Underskriftskampanje

FAMILIEHJELPEN

NEDLEGGELSE AV BARNEVERNET Vi ønsker å legge ned barnevernet og endre virkeområdet til det offentlige.Barnevernet og alt barnevernet står for bortfaller. I stedet skal Familiehjelpen være i form av veldedige foretak som drives lokalt.  Målet er å gi bistand til alle familier uavhengig av bakenforliggende. Splitting av familier og barn fra sine foreldre skal aldri skje […]

FAMILIEHJELPEN Read More »

FRIHANDEL

Partiet Gjør Det Selv ønsker frihandel uten hindre.Dersom folket får energiproduksjonen som borgerlønn og bedrifter må kjøpe energien av folket, trenger man ikke skatter, avgifter, byråkrati og politisk styring på nasjonalt nivå! Det vi ønsker er å legge til rette for at man kan starte alle slike former for produksjon lokalt i Norge. Alt man

FRIHANDEL Read More »

LØSE VERDENS ENERGIBEHOV OG KLIMAKRISEN

I Norge har man et forholdsvis høyt energiforbruk som følge av vintersesongen, høy levestandard og en strømkrevende industri. Det ble regnet i underkant av 6000 liter olje ekvivalent per person i 2015. Dette inkluderer forbruket til all næring som også består av kraftkrevende industri. Photobioreactor heretter omtalt som bioreaktor, er en tank hvor biologisk plante

LØSE VERDENS ENERGIBEHOV OG KLIMAKRISEN Read More »

1000 milliarder for å få slutt på flyktningkriser

FLYKTNING KRISER Det er en rekke pågående flyktningkriser i verden.Det vi ønsker er å få på plass ordninger med land som har landområder uten produktivitet i varme strøk, til å stille områder tilgjengelig for produksjon av soltårn ved bruk av flyktninger. Også kriserammede i egne land skal få hjelp. Dette vil være et humanitært arbeide

1000 milliarder for å få slutt på flyktningkriser Read More »