GRANSKNING AV BARNEVERNET

I Norge har man over en årrekke hatt en lang rekke problemer med barnevernet og hvordan de håndterer sine saker.
Til stadighet hører man om personer som har endt opp i rusmiljøet med de følger som prostitusjon og yrkes kriminalitet.

Samtidig har Norge over 10 000 milliarder kroner bundet opp i statens pensjonsfond utland.
Man vet at traumer fra barndom leder til rus problematikk og deretter til kriminelle løpebaner.
På tross for alle problemene samfunnet har, samt den enorme lidelsen det er for barnevernets ofre, får ikke skadelidende hjelp

I stedet treneres sakene og personer med traumatiske barndommen bli skjøvet over til kriminalitet og prostitusjon.
Dette gir igjen store problemer for samfunnet som så sitter med kriminalitet i form av gjenger, MC klubber, ran, tyverier, innbrudd og et skyhøyt skattenivå for å betale for politi og rettsapparatet.

Stortinget og Regjering har ansvaret for at det ikke er satt inn nødvendige midler for å hjelpe de som har kommet på skråplan.
Det kan se ut som våre politikere har større ønsker om store offentlige etater, slik at de kan styre og gi hverandre maktverv.
Det påpekes at politikken har vært kjørt i fellesskap av de politiske partier.

Det politiske spillet skjer ved at politi og andre som skal granske det offentlige, snur ryggen til lovbruddene det offentlige gjør.
Barnevernet og hele maskineriet som drifter barnevernet er jurist styrt.
For landets jurister er det viktig med problemer for å sørge for at juristnæringen er stor og mektig.
For de som ikke er utsatt for overgrep av barnevernet bør det være en tankevekker at det ikke er noe rettsvern som sikrer når det offentlige begår lovbrudd.

INSTRUERT TIL Å SE BORT I FRA LOVBRUDD FRA DET OFFENTLIGE

Instruksene som er gitt hele veien i systemet er at alle lovbrudd skal håndteres av politi, samtidig med at politi er beordret til å henlegge alle anmeldelser av det offentlige uten å etterforske. Tidligere sivilombudsmann Aage Thor Falkanger er høyesterettsdommer og har vært med å innføre dette systemet i kontrollorganene som Sivilombudsmann og Fylkesmennene skal være.

Problemene ser man tårner seg opp ved at EMD dømmer Norge i den ene menneskerettssaken etter den andre.
Samtidig sitter Aage Thor Falkanger og andre høyesterettsdommere og blokkerer dommene fra EMD.
Studerer man sammensetningen av eliten i viktige posisjoner, er de jurister og politikere eller en kombinasjon med åpen parti tilhørighet.

Fremfor å gi ordentlig hjelp og oppreisning til barnevernsbarn og andre som har vært belastet av problemer fra det offentlige, velger samtlige partipolitikere å dekke over, samt stenge for granskninger av det offentlige. Vi mener det er klare holdepunkter for at problemene stammer fra maktspillet de politiske partier i Storting og regjering fører.

FULL GRANSKNING AV INTERNASJONALE MENNESKERETTSEKSPERTER

Med bakgrunn i forhold som dette, ønsker vi en full granskning av det offentlige apparat.
Granskningen skal også ta for seg beskyttelsessystemet som det offentlige og våre politiske partier benytter for å blokkere oppklaring av sakene.

Man har en lang rekke av saker som viser at våre politikere er beskyttet av systemet, og at de selv begår undertrykkelse av landets befolkning for å kunne sitte videre ved makten. At man derfor få bistand fra utlandet til å kunne utføre etterforskningen av det offentlige og de politiske partiene er viktig for å få stans i overgrepene fra barnevernet.

ERSTATNING FOR OVERGREP

Vi mener at Norge har de økonomiske forutsetningene for at lidelsen kunne vært unngått.
Vi ønsker også at alle som har vært skadelidende av systemet får store erstatninger for lidelsene de har vært utsatt for.
Dette vil erstatningskravet vil være i henhold til kravet de politiske partiene ble stilt ovenfor 28.06-2021.

Vi oppfordrer derfor alle som er skadelidende av norsk barnevern til å stille opp på en felles politisk kamp!

STRAFFEFORFØLGELSE FOR UNDERTRYKKELSE

Dersom konklusjon viser at det er begått overgrep og at maktspillet har ført til at undertrykkelsen har vedvart som følge av at systemet har blokkert for oppklaringer, ønsker vi at det skal føres riksrettssak for høyforræderi. 

Det gjøres helt tydelig at Partiet Gjør Det Selv blir etablert for å få slutt på undertrykkelsen i en sak med opphav i norsk barnevern.
Samtlige politiske partier i Storting og regjering har blokkert for saken, som fortsatt er et justismord de blokkerer for oppklaring av.
Vi går derfor inn i politikken for å få store endringer og full straffeforfølgelse av de ansvarlige i systemet.

Vårt mål er å fjerne all kriminalitet i det offentlige, samtidig som vi ønsker å gi bistand og hjelp til alle som trenger det.

Målet er å lage et bedre samfunn med lavere kriminalitet som følge av skadene fra overgrep det offentlige er ansvarlig for.
Vanskeligstilte skal heller få hjelp og oppreisning, enn å bli undertrykket videre slik de politiske partiene gjør i dag.

Vi ser på det som langt rimeligere for landet at man straffeforfølger landets politikere, fremfor at landet føres mot en borgerkrig for å få stans på overgrepene.
At det derfor kommer på plass straffeforfølgelsene man ser fra for eksempel dokumentasjonen vi viser til i link under, er viktig! 

21 års fengsel for å sette rikets sikkerhet i fare!