Om oss

Det vises til dokumentasjonen som er her: Høyforræderi

Vi tar avstand fra de andre politiske partiene og deres kynisme.
Selv ønsker vi å holde på med en politikk hvor landets innbygger ikke blir undertrykket.
Samtidig er vi imot vold og skadeverk og ønsker at alt går fredelig for seg.
At partiene og de ansvarlige stilles rettslig og økonomisk til ansvar som følge av at de har valgt å fortsette undertrykkelse, fremfor å sørge for at det norske folk har rettssikkerhet som gjør at ting kan løses fredelig, er for oss en selvfølge.

Vi håper at alle med stemmerett sørger for at man ikke ender opp i en slik situasjon at landet utsettes for skadeverk av undertrykkede. Dette må gjøres ved at det mobiliseres på fredelig vis, slik at man kan få gjennom politiske endringer.

Vi ber derfor om at alle som ønsker å være med å endre verden i en god retning på en fredelig måte, tar kontakt og blir med på et lagarbeide for å få de politiske partier i dagens Storting og Regjering gransket.

Vi stiller oss således bak kravene og ønsker å innfri erstatning til alle som har vært skadelidende av hvordan landet har blitt styrt under de andre partiene i fellesskap.
Ønsker du oppreisning, så bli med og kjemp for dine rettigheter på en fredelig måte!

Alle som ønsker å bli med å støtte opp og få Norge inn på en ny og bedre kurs, er hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen

Ingar Andresen
Partileder
Partiet Gjør Det Selv