PARTIPROGRAM

Partiet Gjør Det Selv har som formål å lage et bedre samfunn.
Vi ønsker en full slutt på at det offentlige begår overgrep mot befolkningen og at politiske partier benytter overgrepene i  skittene politiske spill.
Partiet Gjør Det Selv ønsker derfor at folket skal få borgerlønn ut av landets energiproduksjon, og at offentlig byråkrati erstattes med et åpent marked hvor landets innbyggere kjøper sine sosiale tjenester fritt.

Under kan man laste ned utkastet til partiprogram, som ble gitt til partiene på Stortinget i forbindelse med kravet om full granskning av det offentlige.
Partiprogrammet er på 102 sider og tar for seg en god del av endringene som må på plass for å skape et godt og trygt samfunn med frihandel.
En del går på hvordan man ønsker å rydde opp i overgrepene av det offentlige i Norge med tanke på barnevern, NAV, UDI, helsevesenet osv.
Men mesteparten viser hvordan man kan gjøre endringer som lager en perfekt verden i harmoni.

Det vi håper er at alle engasjerer seg og blir med i tankearbeidet rundt dette videre.
Endrer vi samfunnet slik at makten ligger hos folket som råder over energien, forsvinner også verdensproblemene vi har i dag!

Vårt parti har plass til alle, da vi går bort fra en nasjonal lovgiving som blir tredd over alle.
Vi inviterer derfor alle til å ta del i det viktige arbeidet med å lage en godt samfunn i sitt nærområde.
Om vi bygger ut fra partiprogrammet som er vedlagt under, kan vi lage en perfekt verden!

Les, filosofer og delta så du får et godt lokalsamfunn!